...

Gemma Agell Llobet

Coordinación PoS Blanes

Me licencié en Biología en la Universitat de Girona. Mi trayectoria de investigación ha estado vinculada al estudio de esponjas desde diferentes ámbitos como el efecto de la contaminacióno la genética de poblaciones. Actualmente coordino el Área de Divulgación Científica y Educación del centro organ…

Marta Mora Ballestar

Responsable de comunicació

Sóc graduada en Geologia (2013) i màster en la Gestió de recursos hídrics (2015) per la Universitat de Barcelona (UB). Més endavant, vaig realitzar un postgrau de Comunicació científica organitzat per la Universitat de Vic i Eduscopi (2019). Dins del CEAB formo part del Departament de Comunicació de…

Jesús Bellver Arnau

Responsable de bars i promoció

Els meus interessos en recerca es centren en la modelització matemàtica aplicada en biologia, l’optimització i el control òptim. Estic particularment interessat en el control de poblacions de mosquits i l’epidemiologia de les malalties transmeses per vectors.

Jordi Pagès Fauria

Suport a la coordinació

M’interessa l’ecologia en un sentit ampli, tot i que la recerca que he fet fins ara s’ha centrat principalment en l’ecologia de comunitats, sobretot en la interacció planta-herbívor. De fet, en els últims anys he anat incorporant nous punts de vista, com l’estudi dels ecosistemes del passat (paleoec…